Det var en gång ett Paket som skulle skickas till Nora med hjälp av Posten. För besväret skulle Posten ha 210 riksdaler och man lovade dyrt och heligt att Paketet skulle nå mottagaren senast två dagar efteråt. Paketet lämnades hos ett Postombud den 7 maj.

Två dagar senare var Paketet levererat – men åter till avsändaren. Hmmmm tänkte Paketets avsändare, vad nu då? Efter att ha kontaktat Postens kundtjänst blev ärendet utrett och problemet identifierades till det Postombud som tagit emot beställningen. Istället för att skriva rätt adress på Paketets adressetikett, hade personen i fråga lyckats skriva 173 istället för 713. Då Postens datasystem automatiskt fyller i postadressen när man fyllt i första tre siffrorna kom Paketet att adresseras till Solna istället för Nora.

Avsändaren av Paketet var i det här läget omedveten om Postombudets dyslexi, men konstaterade krasst vid genomläsning av kvittot att det mycket riktigt felaktigt registrerats till norrort.

Postens kundtjänst tyckte då att det var avsändarens ansvar att med lämpligt fortskaffningsmedel åka och hämta Paketet som hon betalat 210 kr för att skicka till Nora, och istället åka till ett av Postens företagscenter för att där förhoppningsvis få eftersända Paketet till rätt adress denna gång. Avsändaren tyckte att detta var rena rama fascistmetoder och vägrade acceptera att ta ansvar för det dyslexiska Postombudets misstag.

Efter en lång tystnad i telefonluren som endast kunde tolkas som ett initierat samtal med överordnad återkom Postens kundtjänst med en ny instruktion. Nu tyckte man istället att det var bättre att avsändaren med lämpligt fortskaffningsmedel åkte till Paketet och personligen begärde eftersändning hos det Postombud där Paketet var placerat.

Då avsändaren vid det här laget var minst sagt frustrerad över situationen svalde hon sin kritik och åkte till Paketet för att personligen se till att det eftersändes. Döm av hennes förvåning när Paketets Postombud vägrar att ta ansvar för det första Postombudets dyslexiska felslagning, trots avsändarens vädjan och berättelser om hennes kontakter med Postens kundtjänst. Inte förrän avsändaren tvingat Postombudet att ringa upp Postens kundtjänst och på så sätt få bekräftat att eftersändning kan ske på det sätt som Posten själva uppgivit vill Postombudet ändra adressen på Paketet.

Avsändaren återser därefter Paketet och visar upp den ursprungliga adresslappens korrekta mottagare. Inget tvivel råder nu hos Postombudet och avsändaren ser hur adressetiketten korrigeras med en bläckpenna. Glad i hågen åker hon hem och berättar för mottagaren i Nora att Paketet nu äntligen är på rätt väg.

Cliff hanger.

Fortsättning följer…
Klicka här för del 2 

Annonser