Det dröjde precis en vecka innan avsändaren blev uppmärksammad på det faktum att Paketet aldrig lämnat huvudstadens olika Postsorteringskontor överhuvudtaget. Anledningen till att det uppmärksammades var föga förvånande inte för att Postens kundtjänst kontaktade avsändaren. Det berodde helt enkelt på att leveransen i Nora helt uteblev. 

Paketet spårades denna gång via Postens onlinetjänst till exakt samma ställe som det stod på en vecka tidigare. Både avsändaren och mottagaren börjar nu bli mer än lovligt irriterade på Postens förmåga att uppfylla det enda krav som ställs på en leverans av ett paket – att det levereras!

Återigen kontaktade avsändaren Postens kundtjänst via telefon och fick då höra att Paketet denna gång inte levererats till mottagaren på grund av att en bläckpenna inte alls var tillräckligt för att förändra Paketets slutgiltiga destination. Trots att detta en vecka tidigare varit kundtjänstens instruktioner till Postombudet för att ombesörja leveransen. Denna vecka var det istället streckkoden på den etikett som felaktigt registrerats till Solna som fortfarande var allenarådande för leveransadressen.

Återigen tyckte Postens kundtjänst att det var avsändarens ansvar att eftersända Paketet. Efter att Paketet fortfarande inte levererats trots både betalning och att det tagit över en vecka från inlämningen tyckte Posten att det var en skälig lösning att låta den missnöjda avsändaren hämta ut sitt paket, åka med lämpligt fortskaffningsmedel till närmaste Företagscenter och där på nytt betala 210 kronor för att få en ny korrekt adressetikett placerad på Paketet

En reklamation skulle därefter kunna fyllas i för att avsändaren ska få tillbaka den dubbla betalningen – men detta var ingenting som Postens kundtjänst kunde garantera förstås. Ett reklamationsärende kan ta uppemot tre månader ”beroende på reklamationsavdelningens arbetsbelastning”.

Avsändarens telefonröst har nu både nått falsett och antagit en mycket elak och frustrerad ton. Som svar på frågan om detta verkligen kan vara ett lämpligt sätt att hantera en mycket missnöjd kund svarar Postens kundtjänstekvinna ett kort Ja.

Då avsändarens huvud nu slagits blodigt i kontakten med Postens kundtjänst söker hon istället hjälp hos Postens företagscenter. Efter att ha förklarat ärendet och uppgivit Paketets kollinummer ber företagscenter om att få återkomma några timmar senare.

Drygt tre timmar senare ringer företagscenter upp avsändaren som nu mer eller mindre givit upp i sin ambition att skicka Paketet till Nora. Glädjen finner inga ord när avsändaren blir varse att Paketet nu redan är hämtat från sin felaktiga placering hos Postombudet och ligger i säkert förvar hos företagscenter. Med trygg röst säger sedan företagscenter att Paketet självklart kommer att eftersändas utan kostnad för den hårt prövade avsändaren och att det senast vid dagens slut fått en helt färsk nyutskriven korrekt adressetikett.

Skam den som ger sig tänker avsändaren, men kan inte riktigt ännu ropa hej.

I den tredje och förhoppningsvis sista delen av sagan lever mottagaren och Paketet lyckliga i alla sina dagar, men om detta vet vi ingenting om i denna stund.

Fortsättning följer…
Klicka här för del 3

Annonser