Den besynnerliga sagan om Paketet fortsätter nu med en hjärtinfarkt hos avsändaren. Bakgrunden till denna oroväckande händelse är en avi från Posten företagscenter där det står att Paketet nu finns att hämta på företagscenter från och med den 21 maj. Nu har paketet varit på resande fot över Sveriges olika postsorteringskontor i två veckor och inte ens med fjorton dagars leveranstid kan det komma fram till Nora.

Efter den plötsliga hjärtinfarkten återhämtade sig avsändaren relativt snabbt och den driftiga sidan återtog kontrollen. Det var dags för ett personligt möte med företagscenter!

Strax efter klockan 09:00 onsdagen den 21 maj satte sig avsändaren i sin bil och åkte de tio minuterna det tar till företagscenter. Då samma person som skötte telefonkontakten i fredags inte var anträffbar på grund av sitt ansvar som brevbärare på förmiddagarna fick avsändaren ånyo berätta sagan om paketet för Posten.

Nu skulle man kunna tänka sig två olika händelseförlopp. Företagscenter bekräftar att Paketet ligger på deras hyllor återigen och avsändaren faller i förtvivlad gråt. Eller, företagscenter påträffar ett datafel i sitt system, vilket innebär att en felaktig avi skickats till avsändaren.

Nu tar vi oss lite tid och funderar på konsekvenserna av respektive scenario.

To be continued…
Klicka vidare för del 4

Annonser