Det här med genusfrågor intresserar mig faktiskt mer och mer för varje år som går. Det är spännande att följa sina barns medvetenhet om vilka kläder och leksaker man ”ska” ha som tjej/kille. Varför blir det på ett visst sätt, varför måste en bil vara en pojkleksak?

Jag hittade på nätet ett väldigt bra diskussionsunderlag att ta med sig till föräldramöten eller möten med pedagoger på förskola och skola. Bra att ha om man skulle vilja ha lite mer kött på benen i samtalen med andra.

Förslag på brev till personalen på förskolan/skolan:
————————————————– ——
Inför föräldramötet har vi en fråga som säkert inte kan besvaras fullt ut vid mötet, men som vi gärna hör era tankar kring.
 som helhet.

Vi har läst jämställdhetspedagogen Kajsa Wahlströms bok, Flickor, pojkar, pedagoger. Vi hoppas ni också får möjlighet att läsa den! Hon pratar ju mycket om normen: Vad är ett flickbeteende, vad är ett pojkbeteende? Hur kan vi bredda normerna? Utifrån boken så undrar vi:

Hur kommer ni att arbeta för att bredda könsrollerna?

Hur gör ni till exempel för att varje pojke ska
– öva empati och omtanke
– öva att känna och uttrycka känslor
– få positiva tilltal och omdömen
– få och ge positiv beröring och kroppskontakt
– öva finmotorik och pyssel i lugn och ro
– få tydliga regler
– krävas följa reglerna?

Hur gör ni till exempel för att varje flicka ska
– öva att stå i centrum och ta plats själv
– öva att säga nej och få sin integritet respekterad
– öva att tala högt och tydligt
– öva grovmotorik och träna alla muskler
– få frågor om mätbara saker – hur stort, långt, tungt
– slippa vara hjälpfröken
– få vara kreativ och hitta på nya regler (slippa göra ”rätt” hela tiden)?

Hur följer ni upp detta arbete, och ser till att alla barn får träna allt? Och eftersom alla avdelningar arbetar så nära, och de stora barnen väl sätter normerna, vill vi gärna höra hur arbetet ser ut på förskolan/skolan

Annonser