Ort;…………………….. datum;…………………………………..

Bäste bebis,

Härmed varslar jag, i egenskap av hyresvärd, Dig om vräkning.

Vräkningen kommer äga rum snarast, dock senast inom 2 veckor. Till grund för vräkningen föreligger totalt ointresse från Din sida att följa sedan tidigare överenskommen hyresperiod med slutdatum 24-05-2008 (se bilaga 1, UL rapport).

För att underlätta för alla berörda parter ber jag Dig att flytta ut självmant.

Med vänlig hälsning

Hyresvärden Mamma

Annonser