Här kommer några andra tankar och idéer att ta med sig in i förskola och skola.

Förslag på diskussionsfråga på föräldramötet på förskolan/skolan:
————————————————– ——————
Läroplanen säger att ”förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

Inget barn ska behöva känna att de gör fel när de väljer en leksak, ett klädesplagg, en färg etc. Och barnen ska inte bli bemötta olika på grund av sitt kön. Förskolan ska alltså arbeta för jämställdhet.

Hur kan du som förälder bidra till detta arbete?

Här kan man läsa första inlägget.

Annonser