Sådana här ligger över hela huset i ett flickbarnshus. Man blir lite rädd ibland.

Annonser