Det här var nytt för mig. Sant eller falskt?

Från http://www.genusperspektiv.se, en blogg skriven av en man ur ett icke-politiskt perspektiv.

Citat Gudrun Schyman: ”… Löneskillnaderna mellan kvinnor och män, i genomsnitt 15%, har inte förändrats, trots att lönediskriminering på grund av kön strider mot EU-fördraget.”.

Rent lönesmässigt stämmer det att kvinnor tjänar ca 10-15% mindre än männen, om man enbart ser till yrkeskategorier. Ser man även till faktorer som utbildning, erfarenhet, ålder, arbetsuppgifter, arbetstid, anställningsformer, befattningar och liknande faktorer, så är löneskillnaden mellan män och kvinnor mycket liten.

Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv har oberoende av varandra undersökt påståendet om lönediskriminering på arbetsmarknaden, och kommit fram till att den löneskillnad som finns mellan män och kvinnor, och som inte går att förklara – enbart uppgår till ca 2%.

Möjligtvis kan man skymta en strukturell diskriminering där kvinnor exempelvis kan ha svårare att göra karriär eller nå högre befattningar. Men det är inte lönediskriminering, utan något helt annat.

För den som vill läsa mer:
SVD: Kvinnor är inte lönediskriminerade
Svenskt Näringsliv: Lika eller inte, om män och kvinnor i lönestatistiken
Artikel: Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?
Arbetsgivarverket: Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem
Sveriges kommuner och landsting: Lönerna är jämställda inom kommuner och landsting

Annonser