Roligast just nu är familjens skrivare med möjlighet att även kopiera. Båda storbarnen står på kö och vill duplicera alla sina teckningar, ungefär hundra gånger. Jag slits mellan att avsluta projektet av hänsyn till skrivarens väl och ve, och att låta dem fortsätta med sina tindrande ögon när de ser att papperet kommer ut. 

Nåväl, vad är väl lite slöseri på skrivarbläck mot glada barn.

Annonser