Inskolningsdagarna är avklarade och den första lämningen/hämtningen är genomförd. Mina spontana reaktioner är mycket positiva och det känns väldigt bra i mammahjärtat. Dessutom har mina förväntningar på förskolan och dess pedagoger vida överträffats och jag har upptäckt en hel del bonusfaktorer som vi inte hade en aning om när vi tackade ja till den här platsen.

För det första är pedagogerna väldigt ”Montessoriga” i sitt förhållningssätt till barnen. Som tidigare förälder på ett föräldrakooperativ med Montessoriinriktning känns det väldigt tryggt att känna igen sig. Ett exempel på Montessorikänslan på avdelningen är att alla barns klädhängare är satta på en låg höjd så att barnen själva kan hänga upp sina ytterkläder.

Ett annat handlar om attityden till barns egen förmåga att klara av saker. När barnen ska gå ut låter pedagogerna dem först försöka själva att ta på sig overaller och vantar innan de är där och hjälper till. Samma sak när de leker på gården, om ett barn ber om hjälp att ta sig upp på en klätterställning avvaktar personalen och försöker uppmuntra barnet att försöka själv en gång. Det här helt i linje med mitt eget föräldraskap och det känns bra att även förskolan använder samma metodik.

En annan bonus är den lilla inhägnade gården precis utanför kapprummet. När alla ska gå ut kan barnen så fort de klätt på sig själva öppna dörren till gården och slippa stå och svettas i kapprummet medan kompisarna klär på sig. Det är stora fönster ut mot den lilla inhägnade lekplatsen så ingen är utom uppsikt. 

Dessutom är de tre pedagogerna på avdelningen lite äldre och har utflugna barn. De har alla mycket och lång erfarenhet av egna barn och barn på förskola. Det känns tryggt. 

Lekparken på bilden har ingenting med texten att göra.

Annonser